Przeciągnij kubek i wieczko

do odpowiedniego kosza

Sprawdź jak właściwie segregować śmieci

Żółty kosz = metale i tworzywa sztuczne

Do żółtego kosza wrzucamy:

 • plastikowe butelki
 • puszki po żywności
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
 • plastikowe opakowania i torebki foliowe
 • kartony po sokach lub mleku w większości przypadków – upewnij się, że Ty też możesz!
 • opakowania po środkach czystości
 • folię aluminiową

Odkręć i zgnieć

przed wyrzuceniem

Opróżnij

przed wyrzuceniem

Zielony kosz = szkło

Do zielonego kosza wrzucamy:

 • butelki po napojach bez nakrętek
 • szklane opakowania
 • słoiki bez nakrętek

Odkręć przed wyrzuceniem,

a nakrętkę umieść w żółtym koszu

Ciekawostka

Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.

Niebieski kosz = papier

Do niebieskiego kosza wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • książki, zeszyty
 • makulaturę i ulotki
 • papier biurowy
 • gazety, czasopisma
 • kartony, tekturę pod warunkiem, że nie są mocno zabrudzone

Pamiętaj

Kartony po napojach generalnie zaliczamy do tworzyw sztucznych, a chusteczki, ręczniki czy zanieczyszczony papier to odpady zmieszane. Nie pomyl się!

Brązowy kosz = bioodpady

Do brązowego kosza wrzucamy:

 • odpady z owoców i warzyw
 • drobne lub rozdrobnione gałęzie
 • resztki jedzenia bez mięsa
 • trociny, korę drzew
 • trawę, liście, kwiaty

My też segregujemy!

Tylko blisko połowę odpadów powstających i zbieranych na stacjach ORLEN oddajemy dalej jako odpad zmieszany. Pozostałą część przekazujemy jako odpad segregowany w ramach 4 frakcji: papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz bio.

Czarny kosz = odpady zmieszane

Do czarnego kosza wszystko, czego nie możemy umieścić w pozostałych pojemnikach, ale co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Ciekawostka

Nie musisz myć opakowań przed wyrzuceniem, o ile gmina wyraźnie tego nie wymaga. Opakowania zostaną mechanicznie oczyszczone w sortowni.

Jak widzicie, kosze pożrą naprawdę wiele, choć każdy ma swoje gusta i guściki.

Prawdziwe z nich smakosze!